Prowadzenie jabłoni i grusz w formie wrzecionowej

Prowadzenie jabłoni i grusz w formie wrzecionowej

Formę wrzecionową można porównać do choinki. Drzewo ma pionowy przewodnik przywiązany do palika lub do poziomych drutów. Na przewodniku rozmieszczane są wokół drobne konary w pozycji poziomej. Dolne konary są dłuższe, górne krótsze. …

Prowadzenie jabłoni i grusz w formie szpaleru swobodnego

Prowadzenie jabłoni i grusz w formie szpaleru swobodnego

Formując koronę szpalerową swobodną staramy się uzyskać przewodnik, na którym osadzone są poziome konary, skierowane w dwie przeciwległe strony w płaszczyźnie rzędu. Najniższe konary formujemy w odległości około 0,5 m od ziemi, …

Cięcie drzew po zakończeniu formowania

Cięcie drzew po zakończeniu formowania

Drzewa prowadzone w formie prawie naturalnej wymagają silniejszego cięcia kiedy osiągną wiek 7—10 lat. Od tej pory korony trzeba intensywnie prześwietlać, a także regulować ich wysokość i średnicę.

Formując koronę prawie naturalną uzyskujemy przewodnik z …

Prowadzenie jabłoni i grusz w formie prawie naturalnej

Prowadzenie jabłoni i grusz w formie prawie naturalnej

Formowanie korony prawie naturalnej polega na korygowaniu naturalnego wzrostu drzewa dzięki słabemu cięciu i przyginaniu pędów. Formując koronę prawie naturalną staramy się wyprowadzić przewodnik, wokół którego rozmieszczonych jest 10—15 konarów. Konary powinny …

Sposoby formowania i cięcia jabłoni i grusz

Dla jabłoni i grusz sadzonych w sadach produkcyjnych polecamy obecnie różne formy koron, a mianowicie: prawie naturalną, szpalerową swobodną i wrzecionową.

Korona prawie naturalna jest u nas dobrze znana, bowiem większość drzew w istniejących sadach intensywnych ma tę właśnie formę. …

Organizacja i wydajność pracy przy cięciu

Do sprawnego cięcia i formowania potrzeba trochę wiedzy, a jeszcze więcej nabytego doświadczenia. Pracownik nie przyuczony do cięcia traci dużo czasu na medytacje, zanim zdecyduje, które gałęzie należy usunąć, a które pozostawić. Pracownik doświadczony dostrzega gałęzie przeznaczone do wycięcia na …

Technika cięcia

Niedostatek siły roboczej sprawia, że coraz mniejsze znaczenie ma technika cięcia. Cięcie nożem, które nie miażdży pędów i daje gładkie rany wykonuje się już tylko sporadycznie przy formowaniu młodych drzew. Jeśli skracamy nożem lub sekatorem pędy roczne nad określonym pąkiem …

Urządzenia do cięcia

Urządzenia do cięcia mechanicznego są dosyć popularne w sadach amerykańskich i włoskich. Są to maszyny napędzane przez ciągnik lub też samojezdne posiadające ruchome ramię z osadzonymi na nim wirującymi piłami tarczowymi. Ramię sterowane hydraulicznie można ustawiać pod dowolnym kątem i …

Narzędzia i urządzenia do cięcia drzew i krzewów

Do cięcia drzew i krzewów owocowych służą sekatory, piłki i noże. Sekatory znajdują najbardziej wszechstronne zastosowanie. Dzielimy je na: ręczne, oburęczne, tyczkowe i pneumatyczne. Sekatory ręczne mogą być jednoostrzowe lub dwuostrzowe, a sekatory jednoostrzowe mogą mieć stalnicę płaską lub nożową. …

Terminy cięcia drzew i krzewów owocowych

Rozróżniamy cięcie zimowe i cięcie letnie. W Polsce powszechnie wykonywane jest tylko cięcie zimowe. W małych sadach można rozpocząć cięcie na przedwiośniu, w lutym lub marcu i zakończyć w kwietniu. Jest to najbardziej odpowiedni okres dla cięcia jabłoni, grusz i …