Choroby i szkodniki grusz

Choroby i szkodniki grusz

Najgroźniejszą chorobą grusz jest parch gruszy, który różni się od parcha jabłoni znacznie częstszym powodowaniem pękania owoców w miejscach plam oraz porażeniem młodych gałązek. Porażone gałązki odznaczają się chropowatą korą, która się łuszczy. W gałązkach tych …

Grusza

GRUSZA

Grusze charakteryzują się dość dużą wrażliwością na niskie temperatury, a drzewa odmian szlachetnych mogą dorastać do różnych rozmiarów. Jedne z nich są bardzo duże (Dobra Szara), inne – średniej wielkości (Faworytka), jeszcze inne – dość małe (Józefinka). Korona drzew …

Choroby i szkodniki jabłoni

Choroby i szkodniki jabłoni

Do najgroźniejszych chorób jabłoni należą: parch jabłoni i mączniak jabłoni.

Parch jabłoni jest chorobą grzybową, która atakuje zarówno liście jak i owoce, w mniejszym zaś stopniu młode pędy. Objawem choroby są plamki pojawiające się najpierw na …

Prowadzenie jabłoni i grusz w formie wrzecionowej

Prowadzenie jabłoni i grusz w formie wrzecionowej

Formę wrzecionową można porównać do choinki. Drzewo ma pionowy przewodnik przywiązany do palika lub do poziomych drutów. Na przewodniku rozmieszczane są wokół drobne konary w pozycji poziomej. Dolne konary są dłuższe, górne krótsze. …

Prowadzenie jabłoni i grusz w formie szpaleru swobodnego

Prowadzenie jabłoni i grusz w formie szpaleru swobodnego

Formując koronę szpalerową swobodną staramy się uzyskać przewodnik, na którym osadzone są poziome konary, skierowane w dwie przeciwległe strony w płaszczyźnie rzędu. Najniższe konary formujemy w odległości około 0,5 m od ziemi, …

Cięcie drzew po zakończeniu formowania

Cięcie drzew po zakończeniu formowania

Drzewa prowadzone w formie prawie naturalnej wymagają silniejszego cięcia kiedy osiągną wiek 7—10 lat. Od tej pory korony trzeba intensywnie prześwietlać, a także regulować ich wysokość i średnicę.

Formując koronę prawie naturalną uzyskujemy przewodnik z …

Prowadzenie jabłoni i grusz w formie prawie naturalnej

Prowadzenie jabłoni i grusz w formie prawie naturalnej

Formowanie korony prawie naturalnej polega na korygowaniu naturalnego wzrostu drzewa dzięki słabemu cięciu i przyginaniu pędów. Formując koronę prawie naturalną staramy się wyprowadzić przewodnik, wokół którego rozmieszczonych jest 10—15 konarów. Konary powinny …

Sposoby formowania i cięcia jabłoni i grusz

Dla jabłoni i grusz sadzonych w sadach produkcyjnych polecamy obecnie różne formy koron, a mianowicie: prawie naturalną, szpalerową swobodną i wrzecionową.

Korona prawie naturalna jest u nas dobrze znana, bowiem większość drzew w istniejących sadach intensywnych ma tę właśnie formę. …

Organizacja i wydajność pracy przy cięciu

Do sprawnego cięcia i formowania potrzeba trochę wiedzy, a jeszcze więcej nabytego doświadczenia. Pracownik nie przyuczony do cięcia traci dużo czasu na medytacje, zanim zdecyduje, które gałęzie należy usunąć, a które pozostawić. Pracownik doświadczony dostrzega gałęzie przeznaczone do wycięcia na …

Technika cięcia

Niedostatek siły roboczej sprawia, że coraz mniejsze znaczenie ma technika cięcia. Cięcie nożem, które nie miażdży pędów i daje gładkie rany wykonuje się już tylko sporadycznie przy formowaniu młodych drzew. Jeśli skracamy nożem lub sekatorem pędy roczne nad określonym pąkiem …