Sposoby formowania i cięcia jabłoni i grusz

Dla jabłoni i grusz sadzonych w sadach produkcyjnych polecamy obecnie różne formy koron, a mianowicie: prawie naturalną, szpalerową swobodną i wrzecionową.

Korona prawie naturalna jest u nas dobrze znana, bowiem większość drzew w istniejących sadach intensywnych ma tę właśnie formę. …

Organizacja i wydajność pracy przy cięciu

Do sprawnego cięcia i formowania potrzeba trochę wiedzy, a jeszcze więcej nabytego doświadczenia. Pracownik nie przyuczony do cięcia traci dużo czasu na medytacje, zanim zdecyduje, które gałęzie należy usunąć, a które pozostawić. Pracownik doświadczony dostrzega gałęzie przeznaczone do wycięcia na …

Technika cięcia

Niedostatek siły roboczej sprawia, że coraz mniejsze znaczenie ma technika cięcia. Cięcie nożem, które nie miażdży pędów i daje gładkie rany wykonuje się już tylko sporadycznie przy formowaniu młodych drzew. Jeśli skracamy nożem lub sekatorem pędy roczne nad określonym pąkiem …

Urządzenia do cięcia

Urządzenia do cięcia mechanicznego są dosyć popularne w sadach amerykańskich i włoskich. Są to maszyny napędzane przez ciągnik lub też samojezdne posiadające ruchome ramię z osadzonymi na nim wirującymi piłami tarczowymi. Ramię sterowane hydraulicznie można ustawiać pod dowolnym kątem i …

Narzędzia i urządzenia do cięcia drzew i krzewów

Do cięcia drzew i krzewów owocowych służą sekatory, piłki i noże. Sekatory znajdują najbardziej wszechstronne zastosowanie. Dzielimy je na: ręczne, oburęczne, tyczkowe i pneumatyczne. Sekatory ręczne mogą być jednoostrzowe lub dwuostrzowe, a sekatory jednoostrzowe mogą mieć stalnicę płaską lub nożową. …

Terminy cięcia drzew i krzewów owocowych

Rozróżniamy cięcie zimowe i cięcie letnie. W Polsce powszechnie wykonywane jest tylko cięcie zimowe. W małych sadach można rozpocząć cięcie na przedwiośniu, w lutym lub marcu i zakończyć w kwietniu. Jest to najbardziej odpowiedni okres dla cięcia jabłoni, grusz i …

Systemy cięcia drzew owocowych

Jabłonie, grusze, śliwy, wiśnie, morele i brzoskwinie wymagają regularnego cięcia co roku po wejściu w okres owocowania. Coroczne cięcie zaczyna się gdy drzewa osiągną wiek 5-8 lat. W sadach owocujących stosowane są 4 główne systemy cięcia.
Cięcie prześwietlające

Jak sama …

Formy koron drzew owocowych cz.2

Uprawa drzew karłowych w formie szpalerowej nie ma zasadniczej przewagi nad formą kolistą. Korony drzew karłowych osiqgają zaledwie 2—3 m średnicy, a więc rząd od rzędu można sadzić co 4 m, ograniczając rozrastanie się ich na boki za pomocą umiarkowanego …

Formy koron drzew owocowych cz.1

W sadach europejskich można spotkać kilkadziesiąt różnych form koron; tylko nieliczne z nich mają u nas zastosowanie.

Formy drzew owocowych dzielimy na kilka grup według czterech kryteriów:

– kształtu przekroju poprzecznego: kolisty, owalny i szpalerowy;

– rozmieszczenia konarów: okółkowe, piętrowe, …

Środki chemiczne zastępujące cięcie

Środki chemiczne zastępujące cięcie

Od kilkunastu już lat prowadzone są w instytutach sadowniczych badania nad zastąpieniem cięcia przez odpowiednie środki chemiczne, nanoszone na drzewa w formie opryskiwania lub smarowania. Nie udało się dotąd zastąpić cięcia ręcznego przez żaden środek chemiczny, …