Obrączkowanie – Nacinanie kory – Wyłupywanie pąków

Obrączkowanie

Obrączkowanie, podobnie jak i przyginanie pędów należy do bardzo starych zabiegów sadowniczych. Jak dotąd nie znalazło ono szerszego zastosowania w praktyce. Bywa stosowane sporadycznie w celu zahamowania zbyt intensywnego wzrostu drzew.
Obrączkowanie wykonuje się następująco. Wokół konaru lub pnia …

Przyginanie pędów

Zabiegi uzupełniające cięcie i ich działanie na drzewa – Przyginanie pędów

Przyginanie pędów stosowano już w XVIII-wiecznych ogrodach przy-pałacowych w celu uformowania sztucznych koron drzew. Znano działanie tego zabiegu przejawiające się słabszym wzrostem przygiętych pędów. W sadach towarowych przyginanie pędów …

Wpływ cięcia na zdrowie drzew

Wpływ cięcia na zdrowie drzew

Podkreśla się często pozytywny wpływ cięcia na zdrowie drzew. Istotnie w czasie cięcia usuwa się pędy chore lub martwe ograniczając w ten sposób dalsze rozprzestrzenianie się chorób. Usuwanie pędów porażonych odgrywa ważną rolę w zwalczaniu …

Wpływ cięcia na jakość owoców

Za pomocą cięcia można skutecznie regulować wielkość owoców. Cięcie wykonane zimą lub na wiosnę zmniejsza liczbę kwiatów na drzewie, a więc i owoców, dzięki czemu każdy z nich wyrasta. Dodatnie działanie cięcia na wielkość owoców uwidacznia się przede wszystkim w …

Wpływ cięcia na regularność owocowania

Wpływ cięcia na regularność owocowania

Wiele odmian jabłoni, grusz i śliw wykazuje tendencję do owocowania przemiennego, czyli wydawania plonu co drugi rok. Owocowanie przemienne zdarza się przede wszystkim u odmian z natury bardzo plennych, które majq zdolność do zawiqzywania owoców …

Wpływ cięcia na wielkość plonu owoców

Cięcie młodych drzew i krzewów — zmniejszając liczbę pędów owoconośnych i pąków kwiatowych powoduje prawie zawsze obniżenie plonu owoców. Dlatego drzewa młode poleca się ciąć tylko z konieczności i możliwie słabo. Inaczej jest z drzewami starszymi. Po wejściu drzew w …

Wpływ cięcia na zawiązywanie się owoców

Proces zawiązywania się owoców można podzielić umownie na dwa etapy. W pierwszym etapie kwiat jest zapylony i zapłodniony, w drugim z zapłodnionego kwiatu rozwija się zawiązek owocu. Nie stwierdzono, aby cięcie mogło wywierać działanie na proces zapylenia i zapłodnienia kwiatu, …

Wpływ cięcia na tworzenie się pąków kwiatowych

W warunkach dobrej pielęgnacji wszystkie młode drzewa mają skłonność do obfitego tworzenia pąków kwiatowych w trzy lub cztery lata po ich posadzeniu do sadu. Cięcie może zahamować ten proces lub opóźnić go o kilka lat.

Jednym z warunków tworzenia się …

Wpływ cięcia na wzrost drzew i krzewów

Jeszcze na początku poprzedniego stulecia uważano, że cięcie wywiera tylko dobroczynne działanie na wzrost drzew i ich owocowanie. Pogląd taki panował w okresie, gdy sadownictwo europejskie rozwijało się pod wpływem sztuki ogrodniczej wyniesionej z dziewiętnastowiecznych ogrodów przypałacowych. Kiedy w latach …

Budowa drzew cz.2

Kierunek wzrostu pędów regulowany jest przez hormony roślinne (auksyny), które tworzą się w rosnących pędach wierzchołkowych i liściach. Przemieszczają się one w dół pędu. Jeśli pędy rosną intensywnie dopływ hormonów wzrostowych jest większy niż przy wzroście słabym, co sprawia, że …