Budowa drzew cz.1

Przed przystąpieniem do opisu cięcia drzew i krzewów owocowych warto przypomnieć przyjęte od dawna nazewnictwo.

Uprawiane szlachetne odmiany drzew owocowych rozmnaża się przez szczepienie lub okulizację. Roślinę, na której szczepi się lub okulizuje odmiany uprawne, nazywamy podkładką. Podkładkę stanowi system …

Cięcie drzew i krzewów owocowych

Cięcie drzew i krzewów owocowych jest nierozerwalnie związane z racjonalną pielęgnacją roślin sadowniczych. Ma ono kilka celów. Drzewa i krzewy po posadzeniu przycina się, aby ułatwić ich przyjęcie się. W czasie przesadzania roślin ze szkółki do sadu 4/5 systemu korzeniowego …